Do’a Malam Pertama Hingga Ketujuh Bulan Ramadhan

Do'a Malam Pertama Hingga Ketujuh Bulan Ramadhan

Do’a Malam Pertama Hingga Ketujuh Bulan Ramadhan

Do'a Malam Pertama Hingga Ketujuh Bulan Ramadhan
Do’a Malam Pertama Hingga Ketujuh Bulan Ramadhan

Doa-doa ini sering diamalkan para ulama shalihin. Misalnya, Imam Ali Zalnal Abidin, Imam da’tar As-Shadiq, Syekh Abdul Qadlr Jallani. Doa-doa tersebut sebagai penghapus dosa, kesedihan, dan masalah, serta untuk mendapat ridha Allah, dan menjadikan hidup lebih Indah dan penuh kebahagiaan.

Diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa membaca doa ini setiap selesai salat tardu pada bulan Ramadhan, Allah mengampuninya atas dosa-dosanya sampai hari kiamat.”
Diriwayatkan juga, Rasulullah bersabda, “Barang siapa membaca doa berikut ini pada setiap malam di bulan Ramadhan, terampuni dia atas dosa-dosanya selama empat puluh tahun”. Subhanallah.

Doa Malam ke-1

Allahumma qad hadlara awwalu yawmin min syahri ramadhana waqad iftaradtta ‘alayna shiyamahu wa anzalta fihil qur’ana hudan linnasi wabayyinati minal huda wal furqan. Allahumma a’inna ‘ala shiyamihi wataqabbalhu minna wasallimhu lana fi yusrin minka wa afiyatin innaka ala kulli syai in qadir.
(Ya Allah, telah tiba hari pertama bulan Ramadhan, yang Engkau wajibkan atas kami berpuasa. Pada saat itu pula Engkau turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Ya Allah, ban¬tulah kami dalam berpuasa. Terimalah dan kabulkanlah puasa kami dengan kemudahan dan kesehatan dari-Mu. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu).

Doa Malam ke-2

Allahumma qarribni ila mardlatika wahabbibni fihi min sukhthika wa niqmatika wawaffiqni fihi liqira’ati kitabika wa ayatika birahmatika ya arhamar-rahimin.
(Ya Allah, dekatkanlah aku pada keridaan-Mu, jauhkanlah aku dari kemarahan dan siksa-Mu. Berilah aku petunjuk untuk membaca kitab dan ayat-ayat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, wahai Zat Yang Paling Pengasih di antara para pengasih).
Rasulullah bersabda, “Barang siapa membaca doa ini, diberi pahala pada setiap langkah seperti ibadah setahun orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya.”

Doa Malam ke-3

Allahummarzuqni fihidz-dzihna watambiha waba’idni fihi minas-safahati wat-tamwihi waj’al li nashiban min kulli – layrin tunziluhu fihi bijudika ya ajwadal ajwadin.
(Ya Allah, berikanlah kepadaku di hari ini akal dan peringatan, jauhkanlah aku di hari ini dari kecerobohan, dan berikan kepadaku bagian dari setiap kebaikan yang Engkau turunkan dengan ke-dermawanan-Mu, wahai Yang Paling Dermawan di antara para dermawan).

Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca doa ini akan dibangunkan sebuah istana di surga.

Doa Malam ke-4

Allahumma qawwini fihi (ala iqamati amrika wa adziqni fihi halawata dzikrika wa awzi’ni fihi liadai syukrika bikaramika wahfadzni fihi bihifdzika wasitrika ya absharan nadzirin.
(Ya Allah, kuatkanlah aku untuk bisa menegakkan perintah-Mu, buatlah aku bisa merasakan nikmatnya mengingat-Mu, sempatkan aku untuk bersyukur kepada-Mu dengan kedermawanan-Mu, dan jagalah aku dengan penjagaan-Mu dan tirai-Mu, wahai Yang Maha Melihat.

Doa Malam ke-5

Allahummaj’alni minal mustaghfirin waj’alni fihi min ‘ibadikash-shalihin al- qanitinf waj’alni fihi min awliyaikal muttaqin bira’fatika ya arhamarrahimin.
(Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang yang meminta ampun, salah seorang kekasih-Mu yang bertakwa, dengan kasih-Mu, wahai Yang Paling Pengasih di antara para pengasih).

Doa Malam ke-6

Allahumma la takhdzulni fihi litu’ridla ma’shiyataka wala tadlribni bisiyathi niqmatilka wazahzihni fihi min mujibati sakhatika bimannika wa ayadika ya muntaha raghbatar-raghibin.
iYa Allah, janganlah Engkau membuatku tercela di hari ini dengan bermaksiat kepada-Mu, janganlah Engkau menghantamku dengan pecutan ke-sulitan-Mu, dan jauhkanlah aku di hari ini dari penyebab-penyebab murka-Mu, dengan kerelaan-Mu dan dukungan-Mu, wahai Puncak Harapan para pengharap).

Doa Malam ke-7

Allahumma a’inni fihi ‘ala shiyamihi wa qiyamihi wajannibni fihi min hafawatihi wa atsamihi warzuqni fihi dzikraka wa-syukraka bidawamihi bitawfiqika ya hadiyadl-dlallin.
(Ya Allah, bantulah aku untuk melak¬sanakan puasa dan salat hari ini, jauhkanlah aku dari kesia-siaan dan dosa-dosa hari ini, karuniailah aku untuk berzikir dan bersyukur kepada-Mu tanpa henti, dengan taufik dari-Mu, wahai Penunjuk orang-orang yang tersesat).

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/doa-sholat-dhuha-niat-dan-tata-caranya/