Do’a Malam Kedelapan Sampai Kelima Belas Bulan Ramadhan

Do'a Malam Kedelapan Sampai Kelima Belas Bulan Ramadhan

Do’a Malam Kedelapan Sampai Kelima Belas Bulan Ramadhan

Do'a Malam Kedelapan Sampai Kelima Belas Bulan Ramadhan
Do’a Malam Kedelapan Sampai Kelima Belas Bulan Ramadhan

Doa Hari ke-8

Allahummarzuqni fihi rahmatal aytam wa ith’amath-tha’am wa ifsyais salam washuhbatal kiram bithulika ya maljaal amilin ya amalal amilin.
(Ya Allah, karuniailah aku rasa kasih kepada para yatim, sikap mendermakan makanan, menyebarkan salam, dan bergaul dengan orang-orang mulia, dengan ketinggian-Mu, wahai Dambaan para pendamba).

Doa Malam ke-9

Allahummaj’al li fihi libarahinikas- sathi’ah wa khudz binashiyati Ha mar- dlatikal jami’ah bimahabbatika ya amalal mustaqin.
(Ya Allah, berikanlah padaku bagian dari rahmat-Mu yang luas, dan tunjukilah aku bukti-bukti-Mu yang kuat, dan bawalah diriku ke dalam keridaan-Mu yang menyeluruh, dengan kecintaan-Mu, wahai Dambaan para perindu).

Doa Malam ke-10

Allahummaj’alni m i nal mutawakkilin a’alayka waj’alni fihi mi nal muqarrabin ilayka biihsanika ya ghayatath-thalibin.
(Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang yang bertawakal kepada-Mu, dan yang dekat dengan-Mu, dengan kebaikan-Mu, wahai Tujuan para pencari).

Menurut Imam Ja’far Shadiq, barang siapa membaca doa tersebut, akan diampuni atas segala dosanya.

Doa Malam ke-11

Allahumma habbib ilayya fihiI ihsana wakarrih ilayya fihi! fusuqa wal ‘ishyan waharrim ilayya fihis sukhtha wan nirana bi’afwika ya ghiyatsall mustaghitsin.
(Ya Allah, cintakanlah aku di hari ini pada kebaikan, bencikanlah aku pada kefasikan dan kemaksiatan, dan haramkan bagiku kemurkaan-Mu dan api neraka, dengan bantuan-Mu, wahai Penolong para peminta tolong).

Doa Malam ke-12

Allahumma zayyinni fihis sitra wal ‘afafa wasturni fihi bi I i basi I qunu’i walkafafi waahmilni fihi’alal ‘adli wal inshafi wa aminni fihi min kulli ma akhafu bi’ishmatika ya ‘ishmatal khaifin.
(Ya Allah, hiasilah aku dengan penutup dan rasa malu, kenakan aku pakaian kecukupan, buatlah diriku adil dan insaf, dan amankanlah aku dari segala hal yang aku takuti, dengan kuasa penjagaan-Mu, waha Penjaga orang-orang yang takut).

Doa Malam ke-13

Allahumma thahhirni minad danasi wal aqdzari washabbirni fihi iala kainatil aqdari wawaffiqni fihi littuqa wa shuhbatal abrar bi’awnika ya qurrata a’yunil masakin.
(Ya Allah, sucikanlah aku dari segala macam kekejian dan kekotoran, berilah aku kemampuan bersabar menerima takdir-Mu, berikan aku petunjuk untuk bertakwa dan bergaul dengan abrar, orang-orang baik, dengan pertolongan-Mu, wahai Penyejuk mata orang-orang miskin).

Doa Malam ke-14

Allahumma la tuakhidni fihi bil-‘atsarat wa aqillani fihi minal khathaya wal hafawat wala taj’alni fihi ghardlan lilbalaya wal afat bi’izzatika ya izzal muslimin.
(Ya Allah, janganlah Engkau melihatku di hari ini dari kejelekanku, sedikitkan aku dalam berbuat salah dan sia-sia, dan jangan Engkau jadikan aku sasaran dari berbagai bala dan musibah, dengan keagungan-Mu, wahai Pengagung kaum muslim).

Doa Malam ke-15

Allahummarzuqni fihi tha ‘atal khasyi’in wasyrah fihi shadri biinabatil mukhbitin biamanika ya amanat khaifin.
(Ya Allah, karuniailah aku ketaatan orang-orang yang khusyuk, dan lapangkan dadaku dengan inabah (tempat kembali) orang-orang tawaduk, dengan pengamanan-Mu, wahai Pengaman orang-orang yang takut). Rasulullah bersabda, “Barang siapa membaca doa ini, Allah akan memenuhi delapan puluh hajat duniawinya”

Baca Juga: