Pengertian Hibah, Hukum dan Rukunnya

Pengertian Hibah, Hukum dan Rukunnya

Agama

Pengertian Hibah, Hukum dan Rukunnya Pengertian hibah Secara bahasa hibah adalah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah hibah yaitu عقد يفيد التمليك بلا عوض حا ل الالحياة تطوعا “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Didalam syara” sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik

Tingkatan Derajat Dalam Islam (Ihsan)

Tingkatan Derajat Dalam Islam (Ihsan)

Agama

Tingkatan Derajat Dalam Islam (Ihsan) Susunan Tiga Tingkatan Adapun tiga tingkatan ter sebut adalah sebagai berikut: Tingkat At-taqwa, yaitu tingkatan paling bawah dengan derajad yang berbeda-beda. Tingkat Al-bir, yaitu tingkat menengah dengan derajat yang berbeda-beda. Tingkat Al-ihsan, yaitu tingkat paling atas dengan derajat yang berbeda-beda. Tingkat taqwa Tingkat taqwa adalah tingkatan dimana seluruh derajatnya dihuni

Pengertian Ihsan Beserta Landasannya

Pengertian Ihsan Beserta Landasannya

Agama

Pengertian Ihsan Beserta Landasannya Ihsan Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah swt. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darin-Nya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat dimata Allah swt. Rasulullah Saw. Pun sangat menaruh

Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad

Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad

Agama

Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad Pengertian Ijtihad Ijtihad berasal dari bahasa arab yaitu “Jahada” yang mempunyai arti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu(yang sulit),dan dalam praktek agamanya berarti ijtihad di gunakan pada masalah yang sulit di cari hukum dalam syari. Dan ulama ada yang menafsiri yang dinamakan ijtihad adalah “Al-Mubalaghah fi al yamin”yang memiliki arti

Syarat-syarat Ijtihad

Syarat-syarat Ijtihad

Agama

Syarat-syarat Ijtihad   Syarat Ijithad Di antara syarat-syarat ijtihad adalah : 1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab dari segi bahasa ,nahwu,sarf,balaghah,mantek dll.)dengan pemahaman di luar kepala ,agar bisa membedakan lafad yang khash dengan yang ‘am,yang haqiqat dengan yang majaz, yang mutasyabbih dengan yang muhkam dll.hal itu sangat di perlukan karena untuk memahami dan di jadikan dasar

Faham-Faham Filsafat Modern

Faham-Faham Filsafat Modern

Agama

Faham-Faham Filsafat Modern   a. Pragmatisme Pragma berasal dari bahasa yunani,yang memiliki arti guna, perbuatan, tindakan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang secara praktis. Misalnya, berbagai pengalaman pribadi tentang mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan yang bermanfaat. Artinya segala sesuatu dapat diterima

Pelaksanaan wakaf di indonesia serta hikmah wakaf

Pelaksanaan wakaf di indonesia serta hikmah wakaf

Agama

Pelaksanaan wakaf di indonesia serta hikmah wakaf Indonesia memiliki undang-undang tentang wakaf, yakni undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Dalam undang-undang tersebut yang mempunyai tugas untuk mngelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir sesuai dengan prinsip syariah dan secara produkitif. Nazir tidak boleh melakukan perbuatan peruntukan harta

Perbedaan antara infak zakat dan sedekah

Perbedaan antara infak zakat dan sedekah

Agama

Perbedaan antara infak zakat dan sedekah Pengertian infak, zakat dan sedekah Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkah islam. Jika zakat ada nisabnya infak tidak menganal nisab. Jika zakat harus deberikan pada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim ,

KISAH NABI YUSUF AS

KISAH NABI YUSUF AS

Agama

KISAH NABI YUSUF AS Kisah Nabi Yusuf Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya’qub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Ya’qub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah